English US

Translation and localization

Zapewniamy wszechstronne usługi tłumaczeniowe we wszystkich językach, których wymaga skuteczna interakcja z Klientem na rynkach globalnych. Towarzysząc przedsiębiorcom wszędzie tam, gdzie prowadzą swoje działania, dbamy o dostępność i atrakcyjność ich produktów dla lokalnego odbiorcy.

Lokalizacja, czyli znacznie więcej niż tłumaczenie

Choć przedmiotem naszej specjalizacji jest tłumaczenie, charakter świadczonych usług dalece wykracza poza definicję konwencjonalnego przekładu. Przystępując do każdego projektu dbamy o dostosowanie lokalizowanego produktu pod kątem językowym, kulturowym i technicznym. I choć spełnienie wszystkich tych kryteriów niejednokrotnie wymaga zaadaptowania treści zawartych w oryginale, nigdy nie zapominamy o takich warunkach jak precyzyjność merytoryczna tłumaczenia i spójność identyfikacyjna produktu ze strategią marki. Tak zakrojony, szeroki zakres działań nazywamy lokalizacją.

 

Wyłącznie język ojczysty

Na wstępie warto podkreślić zasadę, która nie każdemu odbiorcy wydaje się oczywista. Otóż nad każdym naszym produktem, w którego skład wchodzi tłumaczenie pracują osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym. W tej sprawie jesteśmy bezkompromisowi. Wierzymy, że władanie językiem ojczystym jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia najwyższej jakości produktu. Oznacza to, że niezależnie od skali przedsięwzięcia i liczby języków, w których powstaje tłumaczenie, poszczególne wersje językowe powstają zawsze w krajach docelowych.

 

Kompetencja dzięki specjalizacji

Różnorodność tematyczna naszych projektów sprawia, że od uczestników zaangażowanych w ich realizację wymagana jest specjalizacja. Specjalizujemy się w sektorach zaawansowanych i szybkorozwijających się technologii i aby sprostać stale ewoluującym oczekiwaniom, do każdego projektu angażujemy ekspertów w danej dziedzinie. Czy to realizując projekt z zakresu najnowszych rozwiązań zintegrowanej telekomunikacji przewodowej i mobilnej, czy opracowując specjalistyczną dokumentację warsztatową samochodów, czy lokalizując oprogramowanie diagnostyczne dla zaawansowanych urządzeń medycznych — zadanie zawsze powierzamy praktykom o odpowiednim doświadczeniu zawodowym. Jeżeli skala projektu nie pozwala na stałe zatrudnienie wymaganej liczby specjalistów, osoby takie zatrudniamy czasowo na zasadzie konsultantów zewnętrznych. W ten sposób uzyskujemy pewność, że produkt uzyskuje formę pożądaną przez Klienta oraz jego użytkowników końcowych.

 

Zaawansowane narzędzia informatyczne

Wszystkie nasze projekty realizujemy z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego procesy tłumaczenia, redakcji i zarządzania pracą w zespole. Wykorzystujemy rozwiązania wiodących światowych producentów oprogramowania dedykowanego dla branży lokalizacyjnej takich jak SDL, Kilgray czy XTM. Sięgając po sprawdzone i stabilne narzędzia nie ustajemy w poszukiwaniu coraz to nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań, mogących lepiej współpracować z naszym własnym oprogramowaniem.

 

Sprawdzone procedury

Gwarancją zachowania wysokiego i — co równie ważne — jednolitego poziomu jakości jest ścisłe przestrzeganie naszych procedur wewnętrznych. Jest to szczególnie ważne w warunkach wysokiego tempa pracy i rosnących wymagań wydajnościowych, które towarzyszą dużym i cyklicznym projektom, często realizowanym równolegle w wielu językach. Procedury te zostały zaprojektowane z myślą o połączeniu kompetencji i umiejętności różnych uczestników projektu oraz wyeliminowaniu ryzyka będącego następstwem błędów ludzkich. Tak ustalone schematy działania były nie tylko poddawane testom praktycznym na przestrzeni wielu minionych lat, ale — z uwagi na szereg stale zmieniających się czynników zewnętrznych, takich jak ewoluujące wymagania Klientów, czy nowe technologie pracy — pozostają przedmiotem nieustannych badań i dostosowań.

 

Dostęp wymaga podania hasła:
WYŚLIJ
ANULUJ