English US

Mission

Informacja najcenniejszym towarem naszych czasów

We współczesnym świecie mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym mianem „eksplozji informacji”. Informacja nigdy wcześniej nie była tak powszechna. Przekaz informacyjny towarzyszy nam praktycznie na każdym kroku. Każdego dnia stykamy się z coraz większą ilością danych, które trafiają do nas za pośrednictwem środków masowego przekazu, komunikacji elektronicznej, coraz to nowszych produktów i usług. Ilość otaczających nas informacji rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Według analityków branży informatycznej, aż 90% światowych zasobów danych zostało wytworzonych w ciągu ostatnich dwóch lat, a obecnie, zasoby te przyrastają w tempie 60% rocznie.

 

Co decyduje o tak lawinowym upowszechnieniu informacji? Naturalnie, oczywistym powodem jest znacznie szybszy niż dotąd postęp techniczny. Powodem jednak ważniejszym jest efekt postępującej globalizacji. W czasach wolnego handlu i niemal pozbawionej barier natychmiastowej komunikacji, informacje, usługi i produkty są dostępne dla globalnego odbiorcy z chwilą ich powstania i niezależnie od geograficznego położenia. Czy informacja ta jest jednak rzeczywiście jednakowo dostępna dla wszystkich mieszkańców naszej planety? W świetle zróżnicowania językowego i kulturowego kluczowego znaczenia nabiera potrzeba przełożenia i dostosowania przekazywanej informacji dla potrzeb lokalnego odbiorcy. W realizacji tego właśnie zadania upatrujemy naszą misję.

 

W firmie WIONET naszą ambicją jest podnoszenie wartości produktów i usług przeznaczonych dla lokalnego odbiorcy poprzez zapewnienie doskonale dopasowanej informacji. Niezależnie od tego, jaką branżę reprezentują i z jakiej części świata pochodzą nasi Klienci — my zawsze „mówimy ich językiem” — w każdym wymiarze tego sformułowania.

 

Dostęp wymaga podania hasła:
WYŚLIJ
ANULUJ