English US

Content management

Realizowanie złożonych projektów lokalizacyjnych opartych na cyklicznym wprowadzaniu na rynek coraz to nowych, szybko ewoluujących produktów wymaga znakomicie zorganizowanego podejścia, zorientowanego na maksymalizowanie korzyści z wiedzy i treści, zgromadzonych przez przedsiębiorstwo w przeszłości.

Dla przybliżenia skali złożoności tego zagadnienia posłużmy się przykładem typowego projektu dla Klienta z branży motoryzacyjnej. Załóżmy, że stajemy przed zadaniem opracowywania złożonej dokumentacji technicznej dla gamy samochodów dostępnych na określonych rynkach. Dokumentacja ta zawiera instrukcje i procedury serwisowe producenta, których udostępnienie wpływa na jakość świadczonych usług posprzedażnych. Oznacza to, że instrukcje w wymaganych wersjach językowych powinny docierać do swoich odbiorców wkrótce po wprowadzaniu modeli na rynek. W miarę modernizowania oferowanych samochodów, jak również ich zastępowania nowymi modelami, cyklicznie pojawiają się kolejne, zaktualizowane lub nowe publikacje.

 

W typowych warunkach rynkowych zakres i harmonogram projektu wymaga, aby prace nad poszczególnymi publikacjami prowadzone były równolegle. Zanim przystąpimy do realizacji tak złożonego zadania i rozpoczniemy tłumaczenie milionów słów i opracowanie tysięcy rysunków, zdjęć czy schematów, warto pokusić się o odpowiedzenie na następujące pytania:

 

  • Jak ustanowić jasne kryteria określające, które pliki zawierają treść wymagającą tłumaczenia, a które tłumaczenia nie wymagają?
  • Jak zautomatyzować i efektywnie kontrolować proces kwalifikowania tych plików?
  • Jak wydajnie zarządzać przepływami plików powtarzających się pomiędzy kolejnymi projektami — duplikatów, tak aby mieć pewność, że tłumaczymy tylko pliki unikalne, czyli innymi słowy, każdy plik jest poddawany tłumaczeniu tylko jeden raz?
  • Jak postępować z aktualizacjami? Jak zorganizować proces aktualizowania plików wcześniej przetłumaczonych, uzyskując pewność, że każdorazowo pracujemy na ostatniej, aktualnej wersji — w szczególności wtedy, gdy realizujemy wiele projektów jednocześnie?
  • Wreszcie — jak zarządzać tymi procesami w grupie wielu użytkowników pracujących lokalnie i zdalnie?

 

Zarówno te, jak i inne pytania, zawsze były dla nas motorem do nieustannego poszukiwania rozwiązań w zakresie zarządzania treścią. Stale rosnące potrzeby związane z podnoszeniem efektywności pracy nie przestają nas inspirować do dalszego rozwoju. Czerpiąc z naszych wieloletnich doświadczeń połączonych z regularnymi badaniami narzędzi dostępnych na rynku tworzymy Systemy Zarządzania Treścią (Content Management Systems — CMS) dedykowane dla złożonych projektów tłumaczeniowych i lokalizacyjnych.

Dostęp wymaga podania hasła:
WYŚLIJ
ANULUJ