English US

Construction

Zapewniamy kompleksową obsługę językową i informatyczną czołowym firmom z sektora budowlanego. Począwszy od informacji produktowej i materiałowej, aż do technicznej dokumentacji projektowej, asystujemy przy wszystkich etapach procesu budowlanego.

Specjalizujemy się w tłumaczeniu i publikowaniu specjalistycznej dokumentacji technicznej maszyn i sprzętu budowlanego. Do naszych typowych projektów tego typu należą:

 

  • Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
  • Instrukcje napraw
  • Instrukcje obsługi
  • Materiały szkoleniowe
  • Instrukcje BHP

  


 

Tłumaczymy dokumentację produktową i materiałową, taką jak:

 

  • Dokumentacja techniczna
  • Specyfikacje techniczne
  • Karty materiałowe

 


 

Wspieramy Generalnych Wykonawców, firmy zarządzające (Project Managerów) oraz wykonawców branżowych podczas realizacji projektów inwestycyjnych:

 

  • Projekty budowlane i branżowe
  • Dokumentacja przetargowa

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej przygotowywanej przez Zamawiającego (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia — SIWZ) oraz materiałów ofertowych opracowywanych przez Oferenta.

 

 

Dostęp wymaga podania hasła:
WYŚLIJ
ANULUJ