English US

About us

Firma WIONET (ang.: World Information Operating Network) to dostawca wielojęzycznych usług tłumaczeniowych, lokalizacyjnych i informatycznych. Nasze oddziały oraz partnerzy handlowi w ponad 25 krajach świata tworzą wielonarodową i wielokulturową społeczność profesjonalistów, która oferuje kompleksową obsługę językową dla Klientów o zróżnicowanym pochodzeniu i potrzebach biznesowych. Jako dostawca określany mianem Multilingual Vendor (MLV), świadczymy specjalistyczne usługi w ponad 50 kombinacjach językowych.

Nasze wszechstronne doświadczenie, obecność i znajomość lokalnych rynków mają kluczowe znaczenie dla pomyślności naszych Klientów w ich działaniach międzynarodowych. Dzięki zaangażowaniu szerokiego spektrum specjalistów z rozmaitych dziedzin i różnych krajów wspieramy wiodące światowe koncerny, wprowadzając na rynek ich marki, rozwiązania i produkty. Gdziekolwiek Państwo działacie i czymkolwiek się zajmujecie, możecie być pewni, że my „mówimy Waszym językiem”.

 

Wyjątkowa filozofia działania i podejście do prowadzenia biznesu stawiają nas w gronie najlepszych firm tego typu na rynku. Pomimo tego, że działamy w wielu sektorach, uważnie dobieramy swoich partnerów biznesowych. Dbając o zbieżność celów i nie ustając w ich osiąganiu, gwarantujemy pełną satysfakcję z zapewnianej obsługi.

 

 


 

 

Filozofia działania — znacznie więcej niż tłumaczenie…

 

Nasza filozofia działania opiera się na trzech fundamentalnych zasadach:

 

Wyłącznie język ojczysty

Na wstępie warto podkreślić zasadę, która nie każdemu odbiorcy wydaje się oczywista. Otóż nad każdym naszym produktem, w którego skład wchodzi tłumaczenie pracują osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym. W tej sprawie jesteśmy bezkompromisowi. Wierzymy, że władanie językiem ojczystym jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia najwyższej jakości produktu. Oznacza to, że niezależnie od skali przedsięwzięcia i liczby języków, w których powstaje tłumaczenie, poszczególne wersje językowe powstają zawsze w krajach docelowych.

 

Kompetencja dzięki specjalizacji

Różnorodność tematyczna naszych projektów sprawia, że od uczestników zaangażowanych w ich realizację wymagana jest specjalizacja. Specjalizujemy się w sektorach zaawansowanych i szybkorozwijających się technologii i aby sprostać stale ewoluującym oczekiwaniom, do każdego projektu angażujemy ekspertów w danej dziedzinie. Czy to realizując projekt z zakresu najnowszych rozwiązań zintegrowanej telekomunikacji przewodowej i mobilnej, czy opracowując specjalistyczną dokumentację warsztatową samochodów, czy lokalizując oprogramowanie diagnostyczne dla zaawansowanych urządzeń medycznych — zadanie zawsze powierzamy praktykom o odpowiednim doświadczeniu zawodowym. Jeżeli skala projektu nie pozwala na stałe zatrudnienie wymaganej liczby specjalistów, osoby takie zatrudniamy czasowo na zasadzie konsultantów zewnętrznych. W ten sposób uzyskujemy pewność, że produkt uzyskuje formę pożądaną przez Klienta oraz jego użytkowników końcowych.

 

Sprawdzone procedury

Gwarancją zachowania wysokiego i — co równie ważne — jednolitego poziomu jakości jest ścisłe przestrzeganie naszych procedur wewnętrznych. Jest to szczególnie ważne w warunkach wysokiego tempa pracy i rosnących wymagań wydajnościowych, które towarzyszą dużym i cyklicznym projektom, często realizowanym równolegle w wielu językach. Procedury te zostały zaprojektowane z myślą o połączeniu kompetencji i umiejętności różnych uczestników projektu oraz wyeliminowaniu ryzyka będącego następstwem błędów ludzkich. Tak ustalone schematy działania były nie tylko poddawane testom praktycznym na przestrzeni wielu minionych lat, ale — z uwagi na szereg stale zmieniających się czynników zewnętrznych, takich jak ewoluujące wymagania Klientów, czy nowe technologie pracy — pozostają przedmiotem nieustannych badań i dostosowań.

 

Do kluczowych obszarów naszej specjalizacji, w których z każdym rokiem powiększamy bazę naszych Klientów, należą:

 

  • Elektronika
  • Motoryzacja
  • Informatyka
  • Telekomunikacja
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Finanse, bankowość i ubezpieczenia
  • Prawo
  • Media i rozrywka

 

 


 

 

24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

 

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu każdego projektu jest dotrzymanie przewidzianego terminu realizacji. A ponieważ pracujemy dla najbardziej konkurencyjnych firm na rynku, niejednokrotnie przychodzi nam mierzyć się z bardzo wygórowanymi wymaganiami w tym zakresie. Wiemy, że wartość każdej informacji zależy przede wszystkim od czasu, w jakim jest przekazana. I dlatego do harmonogramu i terminu realizacji każdego zadania podchodzimy bardzo rygorystycznie. W zależności od potrzeb naszych Klientów, możemy reagować i pracować o dowolnej porze dnia i nocy.

 

W jaki sposób dotrzymujemy nawet najbardziej napiętych terminów? Wiemy, jak korzystać z dobrodziejstw globalizacji. Dysponujemy międzynarodową siecią dostawców, rozproszonych po wszystkich szerokościach geograficznych i strefach czasowych. Nasze zespoły tłumaczy przewidzianych dla poszczególnych kombinacji językowych mogą korzystać ze wsparcia kolegów tych samych narodowości, ale zamieszkujących i pracujących w innych strefach czasowych. Poprzez utrzymanie gotowości znakomicie zorganizowanych zasobów ludzkich zapewniamy ciągłość obsługi w każdym języku, niezależnie od miejsca na świecie.

 

To jeszcze jedna zaleta, której trudno się oprzeć. Zyskujesz komfortową świadomość, że niezależnie od pory dnia, tygodnia i roku, ktoś nieustannie pracuje na Twój sukces.

 

Dostęp wymaga podania hasła:
WYŚLIJ
ANULUJ